לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תזכורת דחופה לסטודנטים – חברי הסתדרות המורים

הסתדרות המורים רואה בהשכלה האקדמאית של עובדי ההוראה חלק מהפרופסיה ורואה בכך חשיבות, במסגרת פעולותיה להעלאת מעמד עובד ההוראה , מעניקה מלגות עידוד לקראת לימודי תואר אקדמאי.

תנאים וקריטריונים

* המלגה מיועדת לחברי הסתדרות המורים, בעלי ותק של 3 שנות חברות בהסתדרות המורים. קבועים במערכת החינוך ולומדים לתארים אקדמאיים בתחום החינוך וההוראה בלבד.

* המלגה מיועדת  לעובדי הוראה (עו"ה) בפועל, שאינם בשנת שבתון או בחצי שבתון או בחופשה ללא תשלום (חל"ת)

מכל סיבה שהיא והיקף משרתם הינו 1/3 משרה  לפחות.

* המלגה מיועדת לעו"ה הלומדים לתארים אקדמאיים ישראליים ובמוסדות מוכרים על ידי משרד החינוך והמל"ג בלבד.

* עו"ה המקבל מלגה מתחייב לחברות בהסתדרות המורים למשך 5 שנים מיום קבלת המלגה. במידה ולא יעמוד

בהתחייבות זו, יחויב להחזיר את המלגה במלואה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הפסקת החברות.

* במידה ועו"ה יפסיק את לימודיו במהלך התואר, יחויב להחזיר את מלוא המלגה שקיבל מהסתדרות המורים.

* לא תינתן מלגה לחברי הסתדרות המורים שקיבלו מלגה ב – 5 השנים האחרונות.

* המלגה אינה מיועדת לגמלאים.

גובה המלגות

3,000 ₪ לתואר ראשון ושני

2,000 ₪ לתואר שלישי

התקציב מוגבל והמלגות תוענקנה בכפוף למגבלות התקציב ולמספר הפונים.

תינתן עדיפות לעו"ה שלא קיבלו מלגה בעבר מהסתדרות המורים ו/או הנמצאים בשנת לימודיהם השנייה.

לא ניתן לקבל מלגה נוספת לאותו תואר ו/או לתואר ראשון או שני נוספים.

 מועד אחרון להגשת בקשה למלגה  –  29/11/2019

טופס מקוון והנחיות למילוי: באתר הסתדרות המוריםhttps://www.itu.org.il/?CategoryID=2166&ArticleID=21741

הנחיות למשלוח טופס הבקשה המקוון

https://my.cellosign.com/public/786386df6d39491881bce9aea5f1cc3e/

הגשת הבקשה היא בטופס המקוון בלבד.

יתקבלו רק קבצים מצורפים בפורמט pdf

לקבלת המלגה, נא למלא את כל הפרטים בטופס הבקשה המקוון ולצרף בהתאם להנחיות בטופס:

א. אישור מוסד לימודים על הרשמה לשנת הלימודים תש"ף .

ב. אישור על גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"ף.

ג. תלוש משכורת עדכני מחודש אוקטובר/נובמבר 2019 .

ד. העתק קבלה על תשלום שכר לימוד על שם מבקש המלגה.

ה. עו"ה הלומד בשלוחות זרות ו/או LD  (לימודים מרחוק) לתואר שלישי בלבד – אישור משרד החינוך המכיר, ללא תנאים,

במוסד הלימודים

הערה: קבלת המסמכים במשרדנו אינה מחייבת במתן המלגה.

שימו לב – בכניסה לטופס ומילוי פרטים ראשוניים – ישלח אליך במסרון ובדוא"ל – קישור לטופס אשר יהיה זמין ל 24 שעות
ניתן לחזור באמצעות קישור זה לטופס ולהשלים את הפרטים או הקבצים החסרים – טרם המשלוח .

לאחר שליחת הטופס לא ניתן לעשות שינויים.

לאחר סיום מילוי כל השדות בטופס וצירוף כל המסמכים המבוקשים יוצג לך הטופס המלא.

יש ללחוץ על הלחצן "שלח טופס" על מנת לאשר את המשלוח.

העתק למעקב יישלח לתיבת הדוא"ל שנרשמה בטופס.

לא ניתן לשלוח בקשה ללא כל הפרטים והמסמכים המבוקשים בטופס.

שליחת בקשה אינה מהווה אישור לקבלת המלגה.

המועד האחרון להגשת בקשה למלגה תש"ף – 29.11.19  

בברכה

גילה פינקלשטיין

יו"ר ועדת מלגות