לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

הלוואות ומלגות – משרד החינוך , תשפ"א

לסטודנטים שלום רב

 הנדון: הלוואות ומלגות – משרד החינוך , תשפ"א

 היום נפתחה ההרשמה להגשת בקשה לסיוע – הלוואה או מלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א.

מועד ההרשמה להגשת מועמדות :

יום ראשון י"ד חשוון תשפ"א 1/11/20 -יום חמישי י' כסלו תשפ"א 26/11/20

כל המידע המפורט, בצרוף טופס בקשה – בקישור :

https://bit.ly/2JfEHL5

 ניתן להרשם להדרכה להגשת הבקשה ביום 4/11/2020.

 כמו כן, קיים מסלול מלגות נוסף, המיועד לסטודנטים הורים לילד אחד לפחות בתנאים מיוחדים. [מקבלי קצבת נכות, מקבלי קצבת הבטחת הכנסה וכו']  

התנאים למסלול זה – מצורפים להלן.

שימו לב: זמני הרישום קצרים, ולא תתאפשר הארכה.

המועד האחרון להרשמה לקבלת סיסמא, יום חמישי כ"ה חשון 12/11/2020

המועד האחרון להגשת בקשה לסיוע, יום חמישי י' כסלו 26/11/2020

 עקב הביקוש הגבוה במיוחד השנה, מומלץ להקדים את הגשת הבקשה.

תנאים למענק משפחות מיוחד לסטודנטים – נשואים + ילד,  תשפ"א

המענק מותנה בקיום התנאים הבאים:

  1. לסטודנט/ית יש ילד אחד לפחות.
  2. תשלום שכר לימוד שנתי בסיסי מלא בסך 10,198 ₪ לפחות.

ובנוסף, מתקיים אחד מ- 4 תנאי הזכאות הבאים:

א. המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו ­ קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

ב. המבקש  קיבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב – 1972 מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

ג. המבקש ו/או בן הזוג קיבל "קצבה" – מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה ("מלגת הבטחת הכנסה לאברכים" מאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך) במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית. – (עדכון בדבר קבלת קצבה מתקבל מאגף בכיר למוסדות תורניים במשרד החינוך – אין צורך לצרף אישור).

ד. המבקש מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי: נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור 75% לפחות ,והוא מקבל "קצבת נכות כללית" מהמוסד לביטוח לאומי.

בברכה

גילה פינקלשטיין

יו"ר ועדת מלגות