לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

מלגות הסתדרות המורים – לסטודנטים לתואר שני, חברי הסתדרות המורים

סכום המלגה

5,000 ₪ לתואר ראשון ושני.  2,500 ₪ לתואר שלישי.

  • המלגה מיועדת לחברי הסתדרות המורים, בעלי ותק של 3 שנות חברות ברצף

מ- 1/9/2017 , קבועים במערכת החינוך ולומדים לתארים אקדמאיים בתחום החינוך וההוראה.

  • המלגה מיועדת לעובדי הוראה בפועל ,שאינם בשנת שבתון או בחצי שבתון או בחופשה ללא תשלום מכל סיבה שהיא והיקף משרתם הינו  1/3 משרה לפחות. (המלגה אינה מיועדת לגמלאים)
  • מקבל מלגה מתחייב לחברות בהסתדרות המורים למשך 5 שנים מיום קבלת מלגה. במידה ולא יעמוד בהתחייבות זו, יחויב להחזיר את המלגה במלואה, נושאת  הצמדה למדד וריבית פריים מיום הפסקת החברות.
  • במידה ויפסיק את לימודיו במהלך התואר, יחויב להחזיר את מלוא המלגה שקיבל.
  • מי שקיבל מלגה מהסתדרות המורים ב-5 השנים האחרונות – לא יאושר.
  • אישור מתן המלגה לזכאים מותנה בהמצאת אישור ניכוי מס במקור.

 לקבלת המלגה, הקפידו למלא את כל הפרטים בטופס ולצרף:

  • אישור המכללה על הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א.
  • תלוש משכורת אוקטובר/נובמבר 2020 כולל פרטי בנק עדכניים להעברת המלגה.
  • העתק קבלה על תשלום שכ"ל לימוד על שם מבקש המלגה.
  • אישור תיאום מס לשנת 2021 . (יש לשלוח את התיאום בחודש ינואר)

הערה: בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים – תדחה.

 מצ"ב – טופס בקשה למלגת הסתדרות המורים

 המלגות תוענקנה בכפוף למגבלות התקציב ולמספר הפונים.

תינתן עדיפות לסטודנטים בשנה השניה ללימודיהם.

בברכה
גילה פינקלשטיין

יו"ר ועדת מלגות