לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

בחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ"א

לכל הסטודנטים, שלום רב

בחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ"א

ברכת הצלחה לאגודת הסטודנטים החדשה:

שקד  כהן – קפלן, שנתון ב'

יוסף הולשטיין, שנתון ג'

שיר בן חיים, שנתון א'

בר טוויל , שנתון א'