לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

מלגת משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א

שלום רב,

 בעקבות פניות חוזרות ונשנות מציבור הסטודנטים בנוגע לפרק הזמן שניתן להגשת הערעורים,

ניתנת בזאת הזדמנות נוספת ואחרונה לסטודנטים שלא עמדו בלוחות הזמנים שנקבעו תחילה ומעוניינים

להגיש ערעור לשנת הלימודים תשפ"א.

 על כן, מערכת הסיוע להגשת ערעורים לשנת תשפ"א, נפתחת באופן חד פעמי ולפנים משורת הדין החל

מהיום, יום שני, ז' באייר תשפ"א, 19/4/21. 

המערכת תנעל סופית ביום חמישי, י' באייר תשפ"א, 22/4/21, בחצות הלילה.      

  • באחריות הסטודנט לעמוד בלוח הזמנים כפי שצוין. לא יענו תלונות בנושא.