לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

מלגת "מרום"

הודעה דחופה לסטודנטים יוצאי אתיופיה

לתואר ראשון ולתואר שני

נפתחה אפשרות לקבלת מלגת "מרום" בסך 10,000  ש"ח, לשנה"ל הנוכחית – תשפ"א,

כנגד קבלת המלגה, נדרש ביצוע 40 שע' לפעילות קהילתית.

המלגות מיועדות לילידי אתיופיה או מי שאחד מהוריו יליד אתיופיה.

המעוניינים, מתבקשים  להעביר – בדחיפות – לא יאוחר מ- 4/7/21 את פרטיהם

בהתאם לספח הודעה זו למנהל הסטודנטים במכללה,

למייל : m.academic@washington.ac.il

 

בברכה

גילה פינקלשטיין

יו"ר וועדת מלגות

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

אל: מנהל הסטודנטים,  מלגת "מרום" ליוצאי אתיופיה

 

מאת : ____________  _____________________                  תעודת זהות _____________________

               

לומד/ת לתואר  ראשון / שני *,  שנתון ___  מסלול ___________

מבקש/ת להגיש בשמי בקשה למלגת מרום, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

נולדתי באתיופיה / אבי / אמי * _____________ נולד/ה באתיופיה ביום __/__/__

טל' נייד __________ -____   מייל ________________________________

 

תאריך __/___/___               חתימה ________________

  • נא לסמן בעיגול / למלא את הפרטים