לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

הודעות ועדכונים

כאן תוכלו לקבל את העדכונים באופן רציף הן לסטודנטים והן למרצים. ניתן גם להירשם ל- RSS ולקבל זאת למייל

מלגה של תכנית ההנצחה הארצית תשפ"ב

נותרו מספר מלגות!!!

אזור פעילות: קרית מלאכי ואשקלון

תלמידים ופרחי הוראה מנציחים את חללי צה"ל

מלגה של 5000 ₪, 100 שעות

לפרטים נוספים והגשת מועמדות – ראו כאן

לשאלות ניתן לפנות אל נועם אדרי: 0548355825

לוח אירועי החנ"ג והספורט במכללה לשנה"ל התשפ"ב

 

לוח אירועי החנ"ג והספורט במכללה לשנה"ל התשפ"ב

האירוע

 

הימים תאריך הערות
אליפות האולפנות באתלטיקה קלה כיתות:  י', י"א י"ב  

ב'

 

ד' באדר  ב'  תשפ"ב

7/3/22

 

באחריות המתמחות באתלטיקה קלה

שיפוט: א'  ב', ג' בנות

רשימה שתצא בנפרד.

בין השעות:  08:00 – 17:00.

אליפות הישיבות התיכוניות

באתלטיקה קלה

כיתות: י' , י"א, י"ב

 

ד'

 

 

 

 

ו' באדר  ב' תשפ"ב

9/3/22

 

באחריות המתמחים באתלטיקה קלה שיפוט:  חנ"ג א' ב', ג' – בנים

+ בודדות שנה א' ב' ג' .

בין השעות:  08:00 – 17:00

 

משחקי אס"א באילת

א' – ד' י"ז – כ' באדר ב' תשפ"ב

20 – 23 במרץ 22

פרטים יפורסמו בהתאם להנחיות אס"א
 

אליפות הישיבות התיכוניות

בכדורסל ובקט רגל

 

משחקי המוקדמות (ליגה בבתים)

 

 

 

תאריך חלופי בשבוע העוקב בהתאמה או בהתאם לפרסומים.

 

ב'

 

 

 

ד'

 

 

 

 

כ"ה באדר ב' תשפ"ב

28/3/22

 

 

כ"ז באדר ב' תשפ"ב

30/3/22

 

 

 

 

 

 

שיפוט חנ"ג א', ב' ג'– בנים

וצוות מארגן.

חצי חנ"ג א' בנות עפ"י חלוקה

רשימת בעלי תפקידים תופץ לכל יום בנפרד.

בין השעות:  9:00 – 20:00

 

שבוע התנסות רצופה בהוראה – ס"ב

אליפות הישיבות התיכוניות

משחקי בית הגמר (שיטת הגביע)

כדורסל,  בקט רגל 

 

ג'

 

ד' בניסן תשפ"ב

5/3/22

 

בין השעות: 9:00  – 18:00

שיפוט : צוות מארגן מחנ"ג ג' +

+ בנים בודדים חנ"ג ב'.

 

אליפות האולפנות בהתעמלות

 

 

 

ג'

 

כ"ג באייר תשפ"ב

24/5/22

 

באחריות המתמחות בהתעמלות

שיפוט חנ"ג ב' , ג' בנות.

עפ"י רשימה שתצא בנפרד.

בין השעות  08:00 – 15:00

חנ"ג א'– עפ"י שיבוץ של המרצה

 

יום תנועה לגיל הרך

 

ג'

 

יפורסם בהמשך

סטודנטים במגמת חינוך גופני בגיל הרך שנתון ג' , באחריות ד"ר חנה ניצן.
 

יום ספורט מסלול החינוך גופני

8:00 – 16:00

 

 

ג'

 

י"ב באדר ב' תשפ"ב

15/3/22

 

באחריות הגב' מיקי אופיר  ורפי אלפסי.

חובה  לכל הסטודנטים בחנ"ג

שנים א', ב' ו ג', כולל הסבות / הרחבות

ארגון באחריות צוות ארגון מפעלים

 

הערות לסטודנטים:

*  לוח זה מחייב עפ"י השיבוץ, יש להיערך מראש בהתאם.

*  הופעה לתחרויות בתלבושת ייצוגית של המכללה.

*  שחרור סטודנטים ייעשה לפחות שבוע מראש בתיאום עם ד"ר מאיר אבקסיס.

* שיבוץ סטודנטים לתחרויות יהיה באחריות הצוותים המארגנים ובתיאום עם מר רפי אלפסי.

* בתחרויות המתקיימות בשבוע התנסות רצופה, תתקיים התייעצות מקדימה עם המדפי"ם.

* חזרה ללימודים אחרי ימי תחרות, תפורסם סמוך לאירוע או ביום התחרות, עפ"י שעת סיום.

* סטודנטים שאינם משובצים לתפקידי שיפוט / סיוע לומדים עפ"י המערכת הרגילה.

* בסיום תחרויות האתלטיקה קלה ואליפות האולפנות בהתעמלות תתקיים שיחת סיכום – חובה לכל הסטודנטים.

* שנתון א' , הסבות והרחבת הסמכה חנ"ג מחויבים לפעילות עפ"י לוח האירועים.      

מלגת הסתדרות המורים

סטודנטים לתואר ראשון ושני

 נותרו 4 ימים ( עד 31/12/21 ) בלבד, להגשת בקשה מקוונת למלגת הסתדרות המורים, לשנה"ל תשפ"ב.

גובה המלגה: 5,000 ש"ח לתואר ראשון ושני.

 תנאים וקריטריונים

המלגה מיועדת לחברי הסתדרות המורים בעלי וותק של 3 שנות חברות בהסתדרות המורים ברצף מ- 9.2018 קבועים במערכת החינוך, וחברים בעמותת המורים.

  • מיועדת לעובדי הוראה בפועל, שאינם בשנת שבתון או חצי שבתון או חל"ת, בהיקף משרה 50% לפחות.
  • מקבל המלגה מתחייב לחברות בהסתדרות המורים למשך 5 שנים.  במידה ולא יעמוד בהתחייבות זו, מתחייב להחזיר את המלגה במלואה, בצרוף הצמדה למדד וריבית פריים מיום הפסקת החברות.
  • במידה ויפסיק את לימודיו במהלך התואר, מתחייב להחזיר את מלוא המלגה שקיבל להסתדרות המורים.
  • עובד הוראה שיקבל הודעה כי הינו זכאי לקבלת מלגה – יחויב להמציא אישור תיאום מס.
  • התקציב מוגבל והמלגות תוענקנה בכפוף למגבלות התקציב ולמספר הפונים.
  • תינתן עדיפות לסטודנטים בשנה שניה, ולמי שלא קיבלו מלגה בעבר מהסתדרות המורים .

הגשת הבקשות – בטופס המקוון בלבד, באתר הסתדרות המורים itu.org.il

        להיכנס לחלונית – "פיתוח מקצועי"

        ומשם להיכנס לחלונית (אחרונה משמאל) "מלגות"

נדרש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים, בקבצים – בפורמט PDF ובמשקל עד 300 KB :
– לתת לקובץ שם פשוט, ולהקפיד ששם הקובץ לא יכלול סימנים (כגון: * / ) או כל סימן אחר.
אישור קבלה ללימודים – תשפ"ב מהמכללה
אישור על גובה שכר הלימוד
קבלה על תשלום שכר לימוד
תלוש שכר אוקטובר או נובמבר 2021, כולל פרטי חשבון בנק עדכני

בקשה ללא צרוף כל המסמכים הנדרשים – תידחה.

בסיום הליך הגשת הבקשה – יישלח העתק למייל שצוין בטופס, בצרוף הערה – הבקשה נשלחה בהצלחה.
אם לא התקבל העתק הבקשה במייל ולא הופיעה הערה על המסך – הבקשה לא התקבלה ויש לשלוח שוב.
בשל עומס פניות ייתכן זמן טעינה איטי – נא להתאזר בסבלנות.

 ב ה צ ל ח ה
גילה פינקלשטיין
יו"ר ועדת מלגות

 

 

מלגת פר"ח בחבל יבנה

לסטודנטים שגרים בתחומי המועצה (גם ללא רישום בספח ת"ז) 
נפתחה הזדמנות להירשם למלגת פר"ח בחבל יבנה.
ליווי ילדים מבתי הספר נועם ועמיחי.

להגשת מועמדות:
שלחו הודעה ל: 054-5200291

עם שם מלא, מס' ת"ז ומס' טלפון

נא לציין: חבל יבנה.

בהצלחה!

יום עשרה בטבת

לכל הסטודנטים ולסגל המרצים

שלום וברכה,

לקראת יום עשרה בטבת, הנכם מוזמנים לצפות בסיפור חייה הלא יאומן של ניצולת השואה
גב' מלכה הולנדר, ילידת 1939 בסלובקיה, שברחה עם אמה להונגריה שם נתפסה והועברה למחנה.
לאחר השחרור החל תהליך ארוך וקשה של בריחה ביערות עד לפרידה מאמה ומסירתה למשפחה
ששמרה עליה. מלכה חיה כיום ברעננה, אם ל- 2, סבתא ל- 9 נכדים ול- 10 נינים.

יועבר ב_ZOOM ביום שני, ט' טבת , 13/12/21 בשעה 10.00-12.00 .

ההשתתפות – חובה !
הלימודים יתחדשו בשעה 12.00 עפ"י המערכת.

להלן הקישור:
Join Zoom Meeting

https://edu-il.zoom.us/j/86971217547?pwd=OHp1ZGtNZ3JRL0Qwb0pPYjhlTmpxZz09

Meeting ID: 869 7121 7547
Passcode: 750411

בברכה,

גילה פינקלשטיין

דיקנית קשרי חוץ

יום המאבק למניעת אלימות כלפי נשים

לכל הסטודנטים ולסגל המרצים
שלום וברכה,

 

לרגל יום המאבק למניעת אלימות כלפי נשים, הנכם מוזמנים לצפות בסיפורה האישי של נפגעת אלימות מינית,

תובנות והצעות להתמודדות עם המשבר שנוצר, אשר יועבר ב-ZOOM 

ביום רביעי, כ' בכסלו , 24/11/21  בשעה  19.00-21.00 .

ההשתתפות – חובה !

להלן הקישור:

Join Zoom Meeting

https://edu-il.zoom.us/j/86971217547?pwd=OHp1ZGtNZ3JRL0Qwb0pPYjhlTmpxZz09

 Meeting ID: 869 7121 7547

Passcode: 750411

כעבור כ- 45 דקות, יש להתחבר שנית ל_ZOOM

Meeting ID: 945 5687 7444

Passcode: 789492

 

בברכה,
גילה פינקלשטיין
דיקנית קשרי חוץ ואגודת הסטודנטים

אירועי הפתיחה של שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב

לציבור הסטודנטים והמרצים

 הנכם מוזמנים לאירועי הפתיחה של שנת הלימודים תשפ"ב:

ביום ראשון, ד מרחשוון 10/10/21 בשעות 12.45-13.30

הפנינג פתיחה בהיכל התרבות עם הזמר המוזיקאי טל קרביץ

משעה 14.00 המשך לימודים על פי המערכת.

ביום שני, ה מרחשוון 11/10/21 בשעות  12.30-13.30 

כיבוד ומוזיקה "בראש טוב" ברחבת המכללה

משעה 14.00 המשך לימודים על פי המערכת.

                     בואו בשמחה

גילה פינקלשטיין                 אגודת הסטודנטים

דיקאנית קשרי חוץ             שקד כהן – קפלן, יו"ר

                                        יוסף הולשטיין

                                        שיר בן חיים

                                        בר טוויל

ימי עיון בנושא השואה, לשנתון א', תשפ"ב

לאור חשיבותו של נושא השואה בתהליך ההכשרה להוראה, יתקיימו בימים:

              ראשון,   כ"ז  תשרי    3/10/21

              שני ,      כ"ח  תשרי   4/10/21

              שלישי,  כ"ט  תשרי   5/10/21

 

ימי עיון ב- ZOOM  בנושא השואה, מטעם "יד ושם", בין השעות  8.30 – 14.00

ימי העיון מסתיימים בתום השיחה האחרונה לפי התוכנית.

ההשתתפות בימי העיון – בהתאם לחלוקה ל  5-6 קבוצות, על פי הפירוט הבא:

גיה"ר ויסודי – חנ"מ ורגיל, חנ"מ על יסודי, על יסודי + מוזיקה, חנ"ג בנות, חנ"ג בנים.


כדי להגיע ישירות ל_ZOOM  של הקבוצה שלכם, מצורף לוח זמנים דיגיטלי, עליו  יש ללחוץ על פי קבוצת השיוך שלכם. הקישור יהיה פעיל רק במועד המפגש.

יש להשתמש במחשב  ולא בטלפון נייד.

לוח זמנים מפורט

 על פי הוראות משרד החינוך, ההשתתפות בימי העיון הללו הינה חלק מן החובות הלימודיים, ולכן המכללה נותנת אמון בכל אחד ואחת מכם שתתמידו בנוכחות מלאה ובהשתתפות פעילה.

סטודנט שנבצר ממנו להשתתף באחד מימי העיון, יפנה למינהל הסטודנטים כדי שנוכל למצוא עבורו פתרון הולם.

 

      בברכה

 גילה פינקלשטיין

דיקנית קשרי חוץ

 

יום עיון והכנה לסטאז' למתמחי תשפ"ב

יום עיון והכנה לסטאז' למתמחי תשפ"ב – במכללה, ביום 30.8.2021, בשעות 8:30-12:30 ההשתתפות חובה
לפרטים ולוח זמנים לחצו כאן

מלגת "מרום"

הודעה דחופה לסטודנטים יוצאי אתיופיה

לתואר ראשון ולתואר שני

נפתחה אפשרות לקבלת מלגת "מרום" בסך 10,000  ש"ח, לשנה"ל הנוכחית – תשפ"א,

כנגד קבלת המלגה, נדרש ביצוע 40 שע' לפעילות קהילתית.

המלגות מיועדות לילידי אתיופיה או מי שאחד מהוריו יליד אתיופיה.

המעוניינים, מתבקשים  להעביר – בדחיפות – לא יאוחר מ- 4/7/21 את פרטיהם

בהתאם לספח הודעה זו למנהל הסטודנטים במכללה,

למייל : m.academic@washington.ac.il

 

בברכה

גילה פינקלשטיין

יו"ר וועדת מלגות

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

אל: מנהל הסטודנטים,  מלגת "מרום" ליוצאי אתיופיה

 

מאת : ____________  _____________________                  תעודת זהות _____________________

               

לומד/ת לתואר  ראשון / שני *,  שנתון ___  מסלול ___________

מבקש/ת להגיש בשמי בקשה למלגת מרום, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

נולדתי באתיופיה / אבי / אמי * _____________ נולד/ה באתיופיה ביום __/__/__

טל' נייד __________ -____   מייל ________________________________

 

תאריך __/___/___               חתימה ________________

  • נא לסמן בעיגול / למלא את הפרטים