לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

משרות חינוך

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – לשכת תל אביב

לחטיבה לביקורת השלטון המקומי שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע, בין היתר, בהפצת שאלונים לגורמים מקצועיים שונים בארץ ועיבוד הממצאים, הצגת נתונים גרפיים, הכנת מצגות וביצוע אינפוגרפיקה ותרשימים.

המשרה מיועדת למי שנולד באתיופיה או אחד מהוריו נולד באתיופיה ו/או עומדים בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר ו/או למועמדים העונים להגדרה של חרדי על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר.
העבודה המוצעת כוללת סיוע לעבודת הביקורת ולעבודה השוטפת.
דרישות התפקיד: סטודנט/ית לתואר שני או בשנה השנייה לתואר ראשון, באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, כלכלה,  מדעי המדינה,  מינהל ציבורי.  נדרשת שליטה מלאה בתוכנת אקסל.
הכישורים הנדרשים:

1. יכולת להשתלב במערך הפצת שאלונים, תכלול הנתונים, ועיבוד הממצאים.
2. יכולת טובה בניתוח בסיסי נתונים באקסל.
3. שליטה מעולה בביצוע גרפים באמצעות תוכנת אקסל ו-word
4. גישה וידע להצגת מידע באמצעות אינפוגרפיקה.
5. יכולת מעולה לביצוע מצגות.
6.יכולת עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות ודייקנות.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.

שעות העבודה: גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 8:00 ל-17:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המרבי –   עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר, חמש שנים לכל היותר, והכל בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.

תנאים נוספים: ככלל, לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף לבקשתם קורות חיים וגיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שימצאו המתאימים ביותר בהתאם לקורות החיים וגיליון הציונים. המועמדים שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה. כמו כן שמורה למשרד הזכות לערוך מבחני מיון נוספים ככל שיידרש. 

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים יש לשלוח עד ליום 28.2.2021 לכתובת הדוא"ל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לסיוע בהפצת ועיבוד הממצאים בחטיבה לביקורת השלטון המקומי לשכת תל אביב".

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – לשכת תל אביב

לחטיבה לביקורת השלטון המקומי שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע, בין היתר, במחקר ואיסוף מידע ממקורות מקומיים ובינלאומיים, מחקר וסיוע בניתוח המידע וסיכום הממצאים.
המשרה מיועדת למי שנולד באתיופיה או אחד מהוריו נולד באתיופיה ו/או עומדים בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר ו/או למועמדים העונים להגדרה של חרדי על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר.
העבודה המוצעת כוללת סיוע לעבודת הביקורת, הן בתחומים מקצועיים והן ולעבודה השוטפת.
דרישות התפקיד: סטודנט/ית לתואר שני או בשנה השנייה לתואר ראשון, באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, כלכלה,  מדעי המדינה,  מינהל ציבורי.  נדרשת שליטה מלאה בשפה האנגלית.
הכישורים הנדרשים:

1. ניסיון באיתור ואיסוף מידע ממאגרי מידע מרכזיים בעולם, אתרים בינלאומיים אקדמיים או מקצועיים העוסקים בתחומי הביקורות (בארץ ובחו"ל).
2. יכולת מעולה לביצוע מחקר השוואתי, שליפת מידע מאתרים בינלאומיים, ניתוח המידע הרלוונטי, וכתיבת עיקרי המסקנות.
3. אנגלית (קריאה) ברמה גבוהה מאוד. יתרון לשליטה טובה בקריאה של שפות נוספות.
4. כתיבה בעברית ברמה גבוהה.
5.יכולת עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות ודייקנות.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.
שעות העבודה: גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 8:00 ל-17:00.
התשלום:  לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.
תחילת ההעסקה: מיידית.
משך העסקה המרבי – עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר, חמש שנים לכל היותר, והכל בכפוף לצרכי המשרד.
מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.
תנאים נוספים: ככלל, לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים לצרף לבקשתם קורות חיים וגיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות  לראיון עד 8 סטודנטים שימצאו המתאימים ביותר בהתאם לקורות החיים וגיליון הציונים. המועמדים שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה. כמו כן שמורה למשרד הזכות לערוך מבחני מיון נוספים ככל שיידרש. 

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים, יש לשלוח עד ליום 28.2.2021 לכתובת הדוא"ל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לסיוע, מחקר ואיסוף מידע בחטיבה לביקורת השלטון המקומי לשכת תל אביב".

 

דרוש/ה מורה, סטודנט/ית לאנגלית

לבית ספר "נופים", הנמצא בכנות
דרוש/ה מורה, סטודנט/ית לאנגלית.
היקף המשרה: 25 ש"ש אפשרי פחות.
שכר: דרך המועצה האזורית באר טוביה.
לפרטים: 08-8672260
רוית כהן, רכזת אנגלית: 054-888622