יצירת קשר

יצירת קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

בית הספר מזמור

טלפון: 08-8511819 מייל:mizmorschool@gmail.com

תנאי קבלה

דרישות למבחן הקבלה

– נבחן/ת בכל כלי (פרט לתופים ופסנתר) נדרש/ת להביא עימו/ה את הכלי לבחינה.

– בדיקת התאמה במגמת ביצוע/ הלחנה ועיבוד/ אומן יוצר- למגמת ביצוע הנבחן/ת נדרש/ת להכין עד 3 קטעים מוזיקליים לביצוע. למגמת הלחנה ועיבוד הנבחן יתבקש להשמיע עד שלושה קטעים שהוא הלחין או עיבד. למגמת אמן יוצר הנבחן יתבקש לבצע עד שלושה שירים מקוריים. רצוי שהקטעים יהיו בסגנונות שונים.

– בדיקת התאמה במגמת ביצוע שירה – על הנבחן/ת להכין 2 קטעי שירה.

– בנות שרות: 1) יוכלו להקליט את עצמן או 2) לבקש בחינת שירה עם בוחנת (אך בכל מקרה הן תידרשנה לעבור מבחן שמיעה וקריאת תווים מול דניאל ואיציק).

– בדיקת רמת ידיעות בסיסית מבחינה תיאורטית- קריאת תווים בסיסית (במידה ואין ידע בסיסי מספיק, אזי התלמיד יוכל להתקבל על סמך כישרון ויתבקש להשתתף במכינת “מזמור” שבועיים לפני תחילת הלימודים או לעבור מבחן סף).

– בדיקת יכולת שמיעה מוזיקלית .

** המעוניינים בבחינת כניסה מתבקשים לתאם מראש מועד ושעה למבחן קבלה במזכירות מזמור 08-8511819 **