יצירת קשר

יצירת קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

בית הספר מזמור

טלפון: 08-8511819 מייל:mizmorschool@gmail.com

שרות לסטודנט

נהלי החזרים כספיים

נוהל אחיד ומחייב של החזרי כספים לכל  מי שעוזב/ת את הלימודים מסיבה כלשהיא במהלך שנת הלימודים:

1-  על תלמיד שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק או להקפיא את לימודיו, להודיע על כך במכתב, בפקס או בדוא"ל לרכזת ההוראה ועליו לוודא קבלת אישור על הודעתו בתוך 3 ימים ממשלוח ההודעה.

2- המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין שכר הלימוד יהיה תאריך קבלת הודעתו של התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת לימודים.

3- סטודנט שנרשם ללימודים רשאי לבטל את הרשמתו עד 14 ימי עבודה מתחילת הלימודים, לאחר מכן יחויב לשלם על לימודיו כפי שמפורט בסעיפים העוקבים.

4- סטודנט שיבטל את הרשמתו פחות מ-14 ימי עבודה מתחילת הלימודים יחוייב ב-5% משכר הלימוד השנתי.

5- סטודנט יחויב על החודש בו למד (גם אם הפסיק באמצע אותו חודש) + תשלום קנס על חודש נוסף.

6- סטודנט שמבקש לבטל את ההרשמה שלו לאחר שלושה חודשי לימוד, אינו זכאי להחזר.

לבירורים ניתן לפנות להנהלת היחידה ללימודי תעודה גבעת ושינגטון