יצירת קשר

יצירת קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

בית הספר מזמור

טלפון: 08-8511819 מייל:mizmorschool@gmail.com

מסלול ביצוע כלי

להלן תכנית לימודים תלת שנתית בבית הספר מזמור.

בכל אחת מן המגמות ישנם קורסי חובה וקורסי בחירה.

כל שעה אקדמית שנתית, או שעתיים אקדמיות סימסטריליות מזכות בנקודות "קרדיט".

כמפורט בהמשך, בכל מסלול יש לצבור מספר נקודות חובה ומספר של נקודות בחירה כדי להשלים ל- 21 נק"ז שנתיות.

צבירת 63 נק"ז במשך שלוש השנים מעניקה זכאות לתעודת גמר, בוגר מזמור.

בכל מסלול, הקורסים המהווים בחירה או חובה, שונים.

לחלק מן הקורסים יינתן פטור על יד מבחן בתחילת כל סימסטר.

ישנם קורסים הדורשים תנאי קבלה נוספים, מעבר לבחינת כניסה ל"מזמור", תנאי הקבלה מצויינים בפירוט "תקצירי קורסים" לשנה"ל.

1 שע' אק' בסמסטר = 0.5 נק"ז.        סה"כ צבירת נק"ז בשנה: 21 נק"ז.          מס' מפגשים שיעורי כלי בשנה: 20.

1שע' אק' בשנה =1 נק"ז.                   סה"כ שעות שנתיות: 525 ש"ש.           סה"כ מס' רמות שיעורי כלי לקבלת תעודה : 6 רמות.

 לתקצירי הקורסים לחצו כאן

למתווה תוכנית הלימודים לחצו כאן