יצירת קשר

יצירת קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

בית הספר מזמור

טלפון: 08-8511819 מייל:mizmorschool@gmail.com

ניקוד ואקרדיטציה

להלן תוכנית לימודים תלת שנתית בבית ספר מזמור, במגמות "ביצוע" ו "הלחנה ועיבוד"

בכל אחד מן המסלולים ישנם קורסים חובה וקורסי בחירה. כל שעה אקדמית שנתית, או שעתיים אקדמיות סימסטריליות מזכות בנקודות "קרדיט". כמפורט בהמשך, בכל מסלול יש לצבור מספר נקודות חובה, ומספר של נקודות בחירה. צבירת כל הנקודות מעניקה זכאות לתעודת גמר, בוגר מזמור. בכל מסלול, הקורסים המהווים רשות או חובה, שונים.

לחלק מן הקורסים יינתן פטור על יד מבחן בתחילת כל סמסטר. ישנם קורסים הדורשים תנאי קבלה נוספים, מעבר לבחינת כניסה ל"מזמור", הדבר יצוין ליד כל קורס. המידע כדלהלן נכון לשנת לימודים תשע"ב ונתון לשינויים בהתאם לצרכים.

מגמת ביצוע

55 נקודות חובה
17 נקודת בחירה מתוך 41
סה"כ 72 נקודות = 1890 ש"ש

מגמת הלחנה ועיבוד

60 נקודות חובה
12 נקודות בחירה מתוך 36
סה"כ 72 נקודות = 1890 ש"ש

טבלת ניקוד

קורס בחירה למי שאינו זמר

שם הקורס נ"ז מרצה תנאי קבלה קורס חובה במגמת ביצוע קורס חובה במגמת הלחנה ועיבוד הערות
הרמוניה א' 2 אלי בנקאוט קבלה למזמור * * ניתן לקבל פטור
הרמוניה ב' 2 אלי בנקאוט ציון עובר בהרמוניה א' * * ניתן לקבל פטור
הרמוניה ג' 2 אלי בנקאוט ציון עובר בהרמוניה ג' * * ניתן לקבל פטור
פיתוח שמיעה א' 2 אלי בנקאוט קבלה למזמור * * ניתן לקבל פטור
פיתוח שמיעה ב' 2 אלי בנקאוט ציון עובר בפיתוח שמיעה א' * * ניתן לקבל פטור
פיתוח שמיעה ג' 2 אלי בנקאוט ציון עובר בפיתוח שמיעה ב' * * ניתן לקבל פטור
קצב א' 2 רוני עברין קבלה למזמור * * ניתן לקבל פטור
קצב ב' 2 רוני עברין ציון עובר בקצב א' * * ניתן לקבל פטור
קצב ג' 2 רוני עברין ציון עובר בקצב ב' * * ניתן לקבל פטור
אלתור א' 2 דניאל זמיר, הדס טריינין קבלה למגמת ביצוע, או דירוג אנסמבל ב' * ניתן לקבל פטורמתופפים חייבים ב-2 נק' במשך שלוש שנים
אלתור ב' 2 אבי לייבוביץ', ענת פורט ציון עובר באלתור א' * מתופפים חייבים ב2 נק' באחד 3 שנים
קורס בחירה לזמרות
אלתור ג' 2 ציון עובר באלתור ב' * קורס בחירה לזמרות ולזמרים
מתופפים חייבים ב2 נק' במשך 3 שנים
קריאת תווים א' 2 אבי לייבוביץ' קבלה למזמור * * ניתן לקבל פטור
קריאת תווים ב' 2 אבי לייבוביץ' ציון עובר קריאת תווים א' * * ניתן לקבל פטור
פסנתר א' 2 אבי אדריאן קבלה למזמור * * פסנתרנים פטורים ע"י קבלה למזמור בכלי "פסנתר"
פסנתר ב' 2 אבי אדריאן ציון עובר בפסנתר א' * * ניתן לקבל פטור
פסנתר ג' 2 אבי אדריאן ציון עובר בפסנתר ב' * * ניתן לקבל פטור
אנסמבל (שלוש שנים) 6 חמי רודנר, אפרים שמיר ועוד דירוג אנסמבל ב' ומעלה * מי שנמצא ביותר מהרכב אחד בשנה מקבל נקודות זיכוי בחירה נוספות. לא ניתן לקבל יותר מ2 נקודות חובה בשנה
פרויקט גמר 2 קבלה לשנה ג' במזמור * *
עסקים וצלילים 1 קבלה לשנה ג' במזמור *
נגינה באולפן 1 קבלה לשנה ג' במזמור *
אינטרפרטציה לזמרות א' 2 מיקה קרני קבלה למזמור לזמרות, מבחן כניסה לנגנים *חובה לזמרות קורס בחירה למי שאינו זמר
אינטרפרטציה לזמרים 2 אפרים שמיר קבלה למזמור לזמרים מבחן כניסה לנגנים *חובה לזמרים קורס בחירה למי שאינו זמר
אינטרפרטציה לזמרות ב' 2 מיקה קרני ציון עובר באינטרפרטציה לזמרות א *חובה לזמרות קורס בחירה למי שאינו זמר
סדנת כלי הקשה 2 רוני עברין קבלה למזמור לביצוע תיפוף, או מבחן כניסה לקורס *חובה למתופפים
אלתור למתופפים 2 שי זלמן קבלה למזמור לביצוע תיפוף *חובה למתופפים
סאונד במה 1 איציק וייס קבלה למזמור
הלחנת שירים א' 2 אהרן/מיקה קבלה למזמור *
הלחנת שירים ב' 2 מיקה/אפרים ציון עובר הלחנת שירים א' *
לימודי בית מדרש 2 הרב ורדי/סיוון הר-שפי קבלה למזמור * *
מוזיקה יהודית א'
מזרח אירופה, תורכיה ותימן
2 נאור כרמי * * חובה 2 מתוך 6 נקודות
מוזיקה יהודית ב'פיוטים ומקאמים 2 אלעד גבאי חובה 2 מתוך 6 נקודות
מוזיקה יהודית ג'אנדלוסית 2 חובה 2 מתוך 6 נקודות
עיבוד א' 2 אלי בנקאוט קבלה למזמור *
עיבוד ב' 2 אלי בנקאוט ציון עובר עיבוד א' *
עיבוד ג' 2 אלי בנקאוט ציון עובר עיבוד ב' *
קומפוזיציה א' 2 נאור כרמי קבלה למזמור *
קומפוזיציה ב' 2 אלי בנקאוט ציון עובר קומפוזיציה א' *
קומפוזיציה ג' 2 אלי בנקאוט ציון עובר קומפוזיציה ב' *
מבוא למוזיקה לסרטים 1 הרב ורדי שנה ב' מזמור *
מוזיקה לסרטים א' 2 ישראל ברייט שנה ב' מזמור *
מוזיקה לסרטים ב' 2 ישראל ברייט ציון עובר מוזיקה לסרטים א' *
האולפן הביתי 2 שנה ב' והלאה
שיעור כלי שלוש שנים 3 מורים שונים קבלה למגמת ביצוע מזמור * מגמת הלחנה ועיבוד מקבלים שיעור כלי באישור פרטני
תולדות המוזיקה המערבית 2 גרשון ליזרסון קבלה למזמור * *
תולדות הג'אז 2 אבי לייבוביץ' ציון עובר בתולדות המוזיקה המערבית * *
תולדות והתפתחות מוזיקה בת זמננו 2 שנה ב' ומעלה