אודות

רשות המחקר במכללת גבעת וושינגטון פועלת לקדם את תרבות המחקר ולטפח את ההתפתחות המקצועית של הסגל האקדמי במכללה תוך שמירה על רמה גבוהה של איכות אקדמית.
מתוך כך פעולותיה העיקריות של הרשות למחקר יהיו:

 • קידום מחקרים בחינוך, בהכשרת מורים ובתחומי הדעת הנלמדים במכללה תוך שיתופי פעולה עם גורמי פנים (מרצים במכללה) וגורמי חוץ (מרצים ויחידות מחקר במכללות ובאוניברסיטאות בארץ ובחו"ל).
 • טיפוח סגל אקדמי: עידוד ועזרה אקדמית וכספית למרצי ומרצות המכללה לבצע מחקרים בחינוך, בהכשרת מורים ובתחומי הדיסציפלינה. במסגרת פעילות זו תעניק היחידה למרצי המכללה תקציבי מחקר, שירותי ייעוץ וסיוע בעריכת מחקר חינוכי (כמותי, איכותני ומשלב) על כל שלביו החל משלב הכתיבה והגשת ההצעה, דרך הכנת הכלים, בניית מערכי המחקר , ניתוח הנתונים וכלה בכתיבת הדוח הסופי. כמו כן תינתן תמיכה מקצועית וכספית בהצגת מחקרים בכנסים בארץ ובחו"ל, בתרגום מאמרים ובהוצאת ספרים.

מטרות רשות המחקר:

 • טיפוח סגל אקדמי

עידוד מורי המכללה לפעול לקראת קידום מקצועי ואקדמי, באמצעות תמיכה בפעילויות שונות הקשורות בכך:

 1. תמיכה בהשתתפות בכנסים והשתלמויות: תמיכה בהשתתפות בכנסים בחו"ל, בכנסים וימי עיון בארץ, בהשתלמויות, סיוע בהכנת פוסטר לכנס.
 2. תמיכה במחקר: מענקי מחקר, יעוץ מתודולוגי, תמיכה בתרגום/עריכה של מאמר אקדמי,
 3. סיוע בהוצאה לאור: השתתפות בהוצאה לאור, תמיכה בהוצאה לאור של ספרים,
  לכל אחד מן סעיפים הללו יגובשו נהלים אחידים ושקופים על ידי וועד טיפוח סגל.
 • טיפוח יזמות אקדמיות במסגרת מכללת גבעת וושינגטון:
 1. הפצת קולות קוראים למחקרים ולכנסים אקדמיים – בכדי להמריץ את חברי וחברות הסגל לקחת חלק פעיל ביוזמות האקדמות הללו.
 2. ייזום כנסים אקדמיים מגוונים (קולקוויום, כנס מחקרי מרצים, תחרות של מחקרי מרצים – סטודנטים,
 • פרסומים מחקריים של הסגל האקדמי במכללה:
 1. פרסום חוברת של תקצירי מחקרים, המסכמת את הפעילות המחקרית שנערכת במכללה.
 2. פרסומים של סגל ההוראה במכללה.

צוות רשות המחקר

פרופ' חנה קהת- ראשת רשות המחקר

ד"ר חסיה פרידמן- רכזת רשות המחקר

לתקנון ועדת רשות המחקר לחצו כאן