Search

הכשרה וקריירה

הודעה חשובה

לציבור המעניין בקורסים בבית הספר הכשרה וקריירה , לעת עתה קורסי ביה”ס לא נפתחים. נפרסם בהמשך מועדי פתיחה מעודכנים.

עמכם הסליחה.

הנהלת בית הספר הכשרה וקריירה.