Search

כתבה מידיעות “הכשרת מדריכי ריקודי עם לאוכלוסיות מיוחדות”

שינוי בתנועה

מחצית ממסיימי התכנית להכשרת מדריכי ריקודי עם לבעלי מגובלויות בראשל”צ הם נכים בעצמם. אחת המשתתפות : ” משנים את הסטיגמה על הנכה “. להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן .