Search

ראיון בערוץ מאיר “אמן בזמן ניסן” – מנהל ביה”ס פרדס

תכנית אינטרנטית חדשה “בא בזמן” – אמנות ישראלית עכשווית בהקשר לזמן היהודי.   יצחק מאיר מראיין את מנהל “פרדס”, פורת סלומון, בפינת אומנות חודשית ובכל פעם הוא מדבר ודן על יצירה אחרת הקשורה בחודש העברי.