לפרטים והרשמה

טל- 0733744336 liga@washington.ac.il

יצירת קשר- ליגה

מדריכות התעמלות אומנותית

קורס הסבה חדש: מהתעמלות מכשירים להתעמלות אמנותית לפרטים לחצו כאן

ליצירת קשר לחצו כאן

התעמלות אומנותית

מטרות הקורס

להכשיר מדריכות להתעמלות אומנותית.

לשפר מיומנויות הוראה.

להכיר את הענף בארץ ובעולם.

תנאי קבלה לקורס

• גיל 16 או לחילופין מסיימי כיתה י’ כאשר קבלת התעודה תינתן בגיל 16.

• מבחן מעשי וריאיון אישי.

• אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה.

*על פי תנאי הקבלה כפי שמופיעים בתנאים להכרה במוסד/בבית ספר להכשרת מדריכים של מינהל הספורט.

מבחני כניסה

המועמדים יידרשו לעבור  ראיון אישי ומבחן מעשי.

תכנית הלימודים                                                 

מדעים / עיוני – 60 שעות .

מעשי/ענפי –155 שעות .

עזרה ראשונה –28 שעות.

סה”כ : כ-248 שעות 

לסילבוס המלא לחצו כאן

מבחני גמר

בוגר הקורס יידרש לעמוד במבחני גמר:
–  מבחנים עיוניים (לימודי המדעים ובתורת הענף)
–  מבחן מעשי (אימון המדריך).

ציון מעבר במבחן המעשי = 65 לפחות.

תעודה

בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר יקבל תעודת מדריך .

התעודה תינתן רק לאחר שהחניך השלים קורס מגיש עזרה ראשונה (בהיקף של 28 שעות, כפי שאושרה על ידי משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט) ושהיא בתוקף נכון למועד מתן תעודת  ההסמכה .

 הכירו את המרצים

ליצירת קשר לחצו כאן