דבר ראש האולפנה

הרב חיים שרקי

אולפנת יש”י מחנכת את תלמידותיה לדרך ארץ, לקיום אורח חיים על פי התורה ולהתפתחות לימודית ואישית. אנו פועלים מתוך תודעה של חובה מוסרית בסיסית שכל בת ישראל ראויה לקבל חינוך טוב ואיכותי ללא כל קשר לרקע הלימודי, המשפחתי והסוציואקונומי שלה, כשיטת בית הלל: “והעמידו תלמידים הרבה, שבית שמאי אומרים  אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר. ובית הלל אומרים לכל אדם ישנה” (אבות דרבי נתן, ב, ט).

אנו נקראים אולפנת יש”י – יחד שבטי ישראל. זכינו לחיות בתקופה היסטורית בה עם ישראל מתקבץ   לארצו מהגלויות השונות ותלמידותינו אשר באות מרקעים שונים לומדות יחד, כתף לצד כתף, בשמחה ובקבלה מלאה ללא כל שיפוט, ומכשירות עצמן לקראת בגרותן כאזרחיות עצמאיות וערכיות התורמות לחברה ולמדינת ישראל.

ההתפתחות האישית והלימודית מתאפשרת הודות לצוות האולפנה אשר עובד עם התלמידות במקצועיות, במסירות, בסבלנות ובאהבה גדולה כדברי חז”ל: “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם” – “אמר לו הקב”ה למשה: לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב’ או ג’ פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושם. לכך נאמר: ‘אשר תשים לפניהם’ – כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם” (מכילתא).

תלמידה יקרה! שערי האולפנה שלנו פתוחים בשמחה ובאהבה בפני כל בת אשר שואפת ללמוד לקראת בגרות עיונית ומעוניינת לצמוח ולהתפתח אישית ולימודית באור תורת ישראל.