השפה העברית

אנו מאמינים כי השפה היא התשתית לכל תחום נלמד. ילד הלומד לשלוט בשפה ולהשתמש בה ככלי למידה, הבעה, יצירה ותקשורת יגביר את סיכוייו להשתלב ולהוביל כאזרח עתידי בקהילה.