עיתון האולפנא

“הגבעה בראש צעיר”

עיתון האולפנא “הגבעה בראש צעיר” רואה את עצמו כגורם נוסף בעיצוב זהותה של התלמידה. העיתון מפרסם כתיבה של תלמידות בנושאים שונים והמלצות על ספרים ואילו המדור “עברית שפה יפה” מעודד סקרנות ואהבת האתגר על-ידי הצגת חידודי לשון. ערכים חשובים באים לידי ביטוי בעיתון כמו: אהבת התורה, כבוד לזולת, נתינה, התנדבות ויצירתיות. בנוסף, העיתון משקף את הנעשה באולפנה על-ידי כתבות ותמונות המתארות פעילויות ומיזמים המתקיימים בה.