למידה לשעת חירום

הערכות בתי ספר לשעת חירום

 רציונל

“שעת החירום” עלולה למנוע קיום מערכת סדירה של לימודים בגלל החשש לפיקוח נפש. גם בשעת חירום אנו מעוניינים לשמור על מסגרת חיים נורמאלית ככל האפשר ועל מניעת ביטול תורה; לכן עלינו לקיים מסגרת שתאפשר לתלמידינו להמשיך בלימודיהם בתנאים סבירים, תוך ניצול כל האמצעים העומדים לרשותנו. בשעת חירום תתממש האוטונומיה הבית-ספרית הלכה למעשה, ומערכת החינוך תסייע לבתי הספר לפעול בהתאם לתנאים המיוחדים שלהם.

משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום, זמן בו לא יתקיימו לימודים כסדרם בבתי הספר אלא באמצעות אתר ללמידה לשעת חירום. למידה מרחוק תאפשר למורים לקיים שיגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט. האתר ללמידה בחירום ייפתח לשירות הציבור בשעת חירום וישרת כמענה עבור עובדי ההוראה, הורים ותלמידים במתן כלים ומידע להתמודדות עם המצב. באתר יופיעו כלל הנהלים, חומרי הלימוד הנדרשים, המידע הנחוץ וכן מערך תמיכה וייעוץ חברתי.

מטרות

מתן מענה לצרכים השונים במערכת החינוך באמצעות הסביבה המקוונת במצב חירום בו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר בהיבטים הבאים:
• קיום מסגרת חברתית-חינוכית, תוך מתן פעילות שוטפת עבור התלמידים מטעם בית הספר ללא תלות במקום הפיסי בו נמצאים התלמיד והמורה.
• מתן מענה מידי ורלוונטי למצוקות ולחששות העולים כתוצאה ממצב החירום.
• יכולת לקיים פעילויות לימודיות וחברתיות מובנות ומונחות, כתחליף ללימודים בכתה.

כניסה לתרגיל מקוון

למשימה עבור התלמידות לחצו כאן