Search

מגמת ביולוגיה

לפרטי הרשמה ויצירת קשר לחצו כאן

לימודי הביולוגיה נוגעים בהיבטים מגוונים של החיים: רפואה, וטרינריה, רוקחות, הנדסה גנטית.
תוכנית הלימודים מבוססת על שלושה צירים מרכזיים:
ציר התוכן- נושאים רלוונטיים לחיי היום יום, מערכות בגוף האדם (עיכול, נשימה, הובלה, חיסון ועוד), אקולוגיה, מחלות (סרטן, איידס, סוכרת) ותגליות מסעירות.
ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה- שילוב הוראה ולמידה דרך חקר, ביצוע ניסויים במעבדה הביולוגית (ניתוח לב ועוד), קריאת מחקרים ועיבודם, המאפשרים להעמיק את הבנת התכנים.
ציר ערכים- “האם נכון לתרום איברים?” …עיסוק בבעיות אתיות, תוך רכישת לימוד רלוונטי, מה שעשוי לתרום לחינוך של בוגר מעורב בחיי החברה.