מזכירות האולפנה

טלפון 08-8511907/8/9 פקס 08-8511933

בוגרים

קשר עם בוגרים

לאולפנא חשיבות רבה בעיצוב אישיותם של תלמידיו, בוגריו. למורה היחיד כפרט, לצוות החינוכי ככלל ולאקלים החינוכי של בית הספר השפעה רבה על עיצוב דמותו של בוגר החמ”ד.

חז”ל במסכת יומא, פ”ו ע”א על הפסוק: “ואהבת את ה’ אלוקיך” (דברים ו’), הם אומרים : “שיהא שם שמים מתאהב על ידך, יהא קורא ושונה ויהא משאו ומתנו באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה…. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נאות דרכיו כמה מתוקנים מעשיו”.

מטרותינו

– בכל בית ספר יהיה רכז בוגרים.
– על רכז הבוגרים לשמור על קשר עם המחזורים האחרונים (חמישה מחזורים אחרונים).
– אחת לשנה תתקיים שבת בוגרים.
– אחת לשלוש שנים יתקיים כנס בוגרים בערב בוגרים.
– יצירת מערכת של פגישות בוגרים עם תלמידי המוסד אחת לחודש.
– יצירת מערכת קשר עם בוגרים תוך סיוע בכישרונותיהם.
– הקמת ארגון בוגרים בית ספרי, שייתן מענה או עזרה למען המערכת.
– שיבוץ מחנכים לכיתות יא-יב, שביכולתם ליצור המשך קשר עם הבוגרים.
– הקמת מסד נתונים עם הבוגרים.
– קשר אינטרנטי עם הבוגרים , עדיפות שהקשר הזה ירוכז ע”י אחד הבוגרים.
– יצירת קשרים עם גופים העוסקים בקשר עם בוגרים כמו: מעגלים, בית מדרש ישיבתי.
– הקשר בנושא בוגרים יתחיל כבר בזמן הלימודים, ייערכו מפגשים של תלמידי יב’ בנושא קשר עם בוגרים. שיתוף תלמידים ובוגרים בחשיבה על   הנושא.
– ביקור של אנשי הצוות החינוכי אצל הבוגרים במסגרות המשך (צבא / שירות לאומי וכו’)
– תינתן הכשרה בית ספרית לצוות החינוכי, שיידעו להיות מקום תומך לבוגרים.
– העלאת רמת המודעות לנושא של כל המערכת החינוכית, תוכנית בנושא הבוגרים צריכה להיות מגובה בתקציבים, בקרה והערכה.