מזכירות האולפנה

טלפון 08-8511907/8/9 פקס 08-8511933

בוגרות

קשר עם בוגרות

אולפנת יש”י גבעת ושינגטון רואה חשיבות רבה בעיצוב אישיותן של תלמידותיה ובוגרותיה. למורה בפרט ולצוות החינוכי בכלל וכן לאקלים החינוכי של בית הספר השפעה רבה על עיצוב דמותה של בוגרת האולפנה.

חז”ל במסכת יומא, פ”ו ע”א על הפסוק: “ואהבת את ה’ אלוקיך” (דברים ו’), הם אומרים : “שיהא שם שמים מתאהב על ידך, יהא קורא ושונה ויהא משאו ומתנו באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה…. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נאות דרכיו כמה מתוקנים מעשיו”.

רכזת הבוגרות: המורה תמר מהצרי

מטרותינו

–לשמור על קשר עם הבוגרות שלנו.

– קיום שבת בוגרות מעת לעת.

– קיום כנס בוגרות מעת לעת.

– יצירת מערכת פגישות בוגרות עם התלמידות.

– יצירת קשר עם בוגרות תוך סיוע במימוש כישרונותיהן.

– יצירת קשרים עם גופים העוסקים בקשר עם בוגרים כמו: מעגלים, בית מדרש ישיבתי.

– ביקור של אנשי הצוות החינוכי אצל הבוגרים במסגרות ההמשך (צבא / שירות לאומי וכו’)