מזכירות האולפנה

טלפון 08-8511907/8/9 פקס 08-8511933

סדר יום בפנימיה

סדר בוקר 

6:30 – 6:45 – השכמה

6:45 – 6:55 – ברכות השחר

6:55 – 7:30 – התארגנות בחדרים ותורנויות בוקר

7:30 – 8:00 – ארוחת בוקר

8:00 – הליכה לביה”ס

סדר אחה”צ

16:00 – 17:00 – ארוחת 4

16:00 – 18:00 – חוגים / הכנת שיעורי בית

18:45 – 19:15 – ארוחת ערב

20:00 – 21:00 – בימים ראשון ושלישי פעולות.

                        בשאר הימים סיוע לימודי

22:00 – כיבוי אורות