תכנית שנתית

תוכנית חברתית תשע”ג

השנה הוחלט שלכל חודש יהיה נושא בו נעסוק במהלך החודש- המחנכות -בשיעורי חינוך  והמדריכות –בפעילויות במקביל. וכן, בסוף כל חודש נעשה פעילות מסכמת בנושא החודשי ע”י הצגה, ערב שיא או הפקה מסוימת.

פירוט החודשים

אלול- תשרי – נעסוק בנושא תשובה וחגים.
חשוון –  “משיב הרוח ומוריד הגשם”- להשיב את הרוחניות ולהוריד את הגשמיות..
כסלו – אור, התיוונות,גבורה,ניסים.
טבת – גשמיות,חומריות- “תרבות המערב”
שבט – נטיעות, ארץ-ישראל.
אדר –  אירועי פורים, שמחה מתוך קדושה.
ניסן-אייר-סיוון – פיתויים, התמכרויות והתמודדות +טקסים+הכנה לחופש הגדול.

מטרות הנושא

מטרת על

להוביל את הבנות להבין/להפנים מה מטרתי וייעודי בתור בת ישראל?!!

מטרות משניות

– להוביל את התלמידות למודעות עצמית.
– לתת כלים לבנות להתמודד עם מצבים חברתיים כמו: חברויות, לחץ חברתי,פיתויים…
– שהבנות יפנימו ויבינו את סוגיית הצניעות. (מערך הסברה שנתי).
– לחבר את האקסטרניות לכל פעילות שנעשית וליצור הווי אולפנא.

על כל מחנכת ומדריכה לעבוד בתיאום ולהציב יעדים למימוש התוכנית! ולבדוק בסוף השנה אם אכן המטרות הושגו.
המורים המקצועיים יהיו שותפים פעילים בתיאום עם ההנהלה בתוכנית החברתית.
מצ”ב התוכנית החברית על כל פרטיה ,אני מבקשת להיצמד לתוכנית ולהיות בקשר עם המח”מ.

 

בברכת שנה טובה ומוצלחת!
שגית הכהן – רכזת חברתית.