תרגיל התגוננות ארצי

ביום חמישי ד’ באדר תשע”ג 14/2/13 בשעה 10:05 תשמע צפירה בכל הארץ. עם השמע הצפירה על כל הלומדים בקמפוס להגיע למרחבים מוגנים/מקלטים. בברכה, קב”ט מיכאל בוסקילה.