תרגיל ירידה למקלטים

ביום רביעי ג’ באדר תשע”ג 13/2/13 בין השעות 18:00-19:00 יתקיים תרגיל ירידה למקלטים לתלמידות הפנימייה.