הודעה ממדור שכר לימוד

ביום ב’ 22.7.13 מדור שכר לימוד יהיה סגור עד 14:00. שעות קבלה ביום זה 14:00-16:00.תודה מירב ויהודית.