התעניינות רבה באולפנת “הללי”

התעניינות רבה באולפנה לאומניות בקרית החינוך גבעת ושינגטון